نمی توان با انتخابات قهر کرددعوت کمپین تغییر چهره مردانه مجلس از مردم برای شرکت گسترده در انتخابات

انتخاب خبر:
یک عضو هیئت مؤسس کمپین تغییر چهره مردانه مجلس با اشاره به رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مورد حمایت این کارزار انتخاباتی گفت: اعضا و هیئت مؤسس کارزار انتخاباتی حضور زنان بیشتر در مجلس دهم وقتی فعالیت خود را برای حضور زنان بیشتر در مجلس آینده آغاز کردند، تصور نمیکردند که ممکن است با فعالیتهای آنان برخورد حذفی صورت گیرد.

شهلا لاهیجی در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر افزود: اعضای کمپین تغییر چهره مردانه مجلس فکر میکردند که نظام جمهوری اسلامی ایران به اهمیت حضور زنان بیشتر در قوه مقننه پی برده و در نتیجه نظام حکومتی، زنان ایران را برای حضور در عرصههای تصمیمگیری و قانونگذاری کشور یاری میکند.

وی با بیان اینکه حتی کمپین تغییر چهره مردانه مجلس هیچگونه تفکیکی را نیز از نظر احزاب انجام نداد و مطرح کرد که حتی زنان محافظهکار بیشتری نیز میتوانند به مجلس راه پیدا کنند، تأکید کرد: این کارزار انتخاباتی فقط قصد داشت چهره معقولی از حضور زنان در کنار مردان در مجلس آینده ترسیم کند، اما متأسفانه اینگونه نشد.

* جامعه زنان کشورمان زنان از برخورد حذفی شورای نگهبان، دلشکسته هستند

مؤسس و مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ادامه داد: بهرحال جامعه زنان کشورمان از اتفاق پیش رو و برخورد حذفی که شورای نگهبان با نامزدهای انتخاباتی داشت، دلشکسته هستند.

وی تصریح کرد: نمایندگان زنان ایران در کارزار انتخاباتی برای حضور زنان بیشتر در مجلس آینده با نیت خیر، چنین فعالیتی را آغاز کردند و گمان این بود که با زنان عضو این کمپین در انتخابات آینده، همکاری و همراهی میشود، که چنین نشد و نشان داده شد که انگار هنوز از حضور زنان در کنار مردان برای امور تصمیمگیری کشور نوعی ترس وجود دارد.

لاهیجی اضافه کرد: تداوم ترس از حضور زنان کشورمان در عرصههای اجرایی و قانونگذاری نظام جمهوری اسلامی هنوز برای زنان ایرانی لاینحل باقی مانده است.

* زنان ایران دست از تلاش برای تغییر چهره مجلس قانون
گذاری کشور برنمیدارند

این حامی «کارزار انتخاباتی تلاش برای حضور زنان بیشتر در مجلس دهم» در تشریح مواضع کمپین انتخاباتی تغییر چهره مردانه مجلس پس از رد صلاحیت گسترده کاندیداهای مورد حمایت این کمپین گفت: علیرغم اینکه قلب زنان ایران از این اقدام شورای نگهبان، شکسته است و زنان ایران غمگین و دلشکسته هستند، اما عقل و خرد جمعی حکم میکند همانگونه که آنان در مورد انتخاب آقای روحانی صحنه انتخابات را ترک نکردند و در انتخاب ایشان نقش مؤثری را داشتند، اکنون نیز به وظایف خود در تغییر چهره مجلس قانونگذاری کشور تلاش کنند.

لاهیجی تصریح کرد: گرچه زنان کشورمان موفق به انتخاب و اعزام 50 نماینده زن برابری طلب به مجلس آینده نشدند، اما شاید حضور 50 نماینده مرد در مجلس آینده بتواند برخی از خواستههای زنان را نمایندگی کند و اصولاً تغییر چهره مجلس توسط مردان ایجاد شود و حتی با مفقود بودن حضور زنان در مجلس، این اتفاق دور از انتظار نیست.

* کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، خرد جمعی میزان، رأی ملت را یک بار دیگر به نمایش می
گذارند

این فعال حقوق زنان افزود: کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، مردم ایران اعم از زنان و مردان را توصیه میکند حتماً در انتخابات، شرکت کنند.

وی ادامه داد: اعضای این کارزار انتخاباتی هم حتماً در انتخابات، شرکت میکنند و این خرد جمعی که میزان، رأی ملت است را یک بار دیگر به نمایش خواهند گذاشت.

این حامی «کارزار انتخاباتی تلاش برای حضور زنان بیشتر در مجلس دهم» در پاسخ به این پرسش خبرنگار انتخاب خبر که آیا کمپین تغییر چهره مردانه مجلس به لیست انتخاباتی اصلاح طلبان و سایر جریانهای سیاسی نظر دارد و یا خود اقدام به ارایه لیست انتخاباتی میکند، گفت: کمپین تغییر چهره مردانه مجلس به هیچ وجه لیست جداگانهای برای انتخابات، ارائه نخواهد داد و در حقیقت اعضای این کارزار انتخاباتی به نامزدهایی که به نظر میرسد شکل معتدلتری به مجلس آینده داده و مجلس را از حالت یک کانون اپوزیسیون نسبت به دولت تدبیر و امید خارج میکنند رأی خواهند داد.

* لیست جداگانه
ای به صورت آزاد از سوی کمپین تغییر چهره مردانه مجلس ارایه نمیشود

وی با اشاره به حضور تعدادی از زنان اصلاحطلب در لیست اصلاحطلبان سراسر کشور گفت: لیست جداگانهای به صورت آزاد از سوی کارزار انتخاباتی برای حضور زنان بیشتر در مجلس آینده، ارائه نخواهد شد، و این در صورتی است که حتی در اوج فعالیت کمپین تغییر چهره مردانه مجلس مطرح میشد که تفاوتی بین ورود زنان به مجلس نیست و اعلام گردید که حتی زنان محافظهکار نیز باید به مجلس آینده راه پیدا کنند، اما حتی نامزدهای اصولگرا و محافظهکار نیز شانسی برای ورود به مجلس پیدا نکردند.

لاهیجی، دلشکستگی زنان ایران را امروز بسیار عمیق دانست و تأکید کرد: چرا دوباره با زنان کشورمان اینگونه رفتار شد، مشخص نیست، اما زنان کشورمان و نمایندگان جامعه زنان ایران در کمپین تغییر چهره مردانه مجلس بنا ندارند چنین رفتار انتخاباتی که با زنان انجام شد را تبدیل به کینه کنند و به عنوان یک رفتار متقابل، اصلاً در انتخابات شرکت نکنند.

* امروز زنان با یک چشم اشک و با یک چشم خون پای صندوق
های رأی حضور پیدا میکنند

عضو هیئت مؤسس کمپین تغییر چهره مردانه مجلس افزود: همانطوریکه در مورد انتخاب آقای روحانی، رئیسجمهور اینگونه رفتار شد، امروز نیز زنان جامعه ایران معتقد هستند انتخابات، تنها فضایی است که مردم میتوانند حضور مؤثر و مستقیم خود را در عرصههای مختلف کشور مانند قوه قانونگذاری کشور اثبات کنند.

وی گفت: علیرغم اینکه در گذشته چنین انتخابی از سر عقل انجام گرفت، اما امروز زنان با یک چشم اشک و با یک چشم خون پای صندوقهای رأی حضور پیدا میکنند و به کسانی که به اندیشه زنان تحول خواه کشورمان نزدیکتر هستند رأی خواهند داد.

* مجلس آینده به طور مداوم از سوی جامعه زنان کشورمان و کمپین تغییر چهره مردانه مجلس رصد میشود

مؤسس و مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان با بیان اینکه زنان ایران به هیچ عنوان امید خود را از دست نمیدهند و فعالیتهای خود را کماکان ادامه میدهند، تأکید کرد: مجلس آینده و نمایندگان آن به طور مداوم از سوی جامعه زنان کشورمان و کمپین تغییر چهره مردانه مجلس رصد میشوند و اگر نمایندگان مجلس آینده، رفتاری برخلاف مصالح و منافع زنان کشورمان داشته باشند، افشاگری درباره آنان صورت میگیرد.

وی، لازمه نظارت زنان ایران بر مجلس آینده را حضور قاطع و مؤثر آحاد مردم ایران اعم از زنان و مردان در انتخابات دانست و تصریح کرد: شرکت نکردن در انتخابات و بیتفاوتی مردم نسبت به انتخابات پیش رو به زیان ملت و کشور است.

* قهر از انتخابات، حق انتقاد را از یک ملت، سلب میکند

این عضو هیئت مؤسس کمپین تغییر چهره مردانه مجلس ادامه داد: از بیتفاوتی مردم همیشه در این کشور سوء استفاده شده است، لذا پیام اینجانب شهلا لاهیجی به خواهران و دوستان خود آن است که حتماً در انتخابات شرکت کنند چون نمیتوان با انتخابات، قهر کرد و مردم با کشور خود و سرنوشت خود اصلاً نمیتوانند قهر کنند.

وی با تأکید بر اینکه قهر، حق انتقاد را از یک ملت، سلب میکند، افزود: ملت باید در صحنه سیاسی کشور حضور داشته باشند تا بتوانند در صورتی که اشکالی در کشور وجود داشته باشد، انتقاد کنند.

شهلا لاهیجی گفت: مردم باید فعالانه در انتخابات شرکت کنند و به همه آحاد مردم نیز توصیه میکنم حتماً در انتخابات پیش رو شرکت کنند.

لینک گفتگو در سایت انتخاب خبر:

http://entekhabkhabar.ir/VisitorPages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=7372%2c1

http://entekhabkhabar.ir/VisitorPages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=7372%2c1

-->
منبع : سایت انتخاب خبر
بازدید : 4635نظر کاربران :


نظر شما در باره این خبر :اخبار مرتبط :

پیام شهلا لاهیجی، مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان 
شهلا لاهیجی: «چهره‌ی دیگری در آسمان ادبیات زنان ایران پدیدار شد» 
یادداشت شهلا لاهیجی در ارتباط با انتشارِ نمایشنامه «چهارراه» 
کتاب «انقلاب مجارستان» تجدید چاپ شد 
یادداشت شمیم شهلا به انگیزه‌ی انتشار کتاب «مفهوم تعزیه از نگاه بهرام بیضایی» 
کتاب «مفهوم تعزیه از نگاه بهرام بیضایی» نوشته‌ی شمیم شهلا منتشر شد 
یادداشت شهلا لاهیجی درباره‌ی کتاب «پدران و پسران از هم پاشیده» 
بیضایی معلم از راه دور است برای همه 
پیام تسلیت 
شهلا لاهیجی با موضوع «زنان و صلح در ایران» سخنرانی می‌کند 
شهلا لاهیجی: «باز هم هفته ی کتاب...!» 
بخشی از متنِ پشت جلد کتابِ «شناخت هویت زن ایرانی» نوشته‌ی شهلا لاهیجی، به همراه سروده‌ای از سعید سلطانی طارمی درباره‌ی ایران، سرزمینِ ما 
شهلا لاهیجی: «در غرفه‌ی روشنگران از کیسه پلاستیک برای حمل کتاب‌ها خبری نیست...» - (ویدیو) 
شناخت هويت زن ايرانی در كتابفروشی‌ها 
شهلا لاهیجی: «امسال در غرفه‌ی روشنگران، سال پوزش از زمین و آسمان است» 
مراسم رونمایی از تازه‌های نشر روشنگران در نمایشگاه کتاب 
شهلا لاهیجی: «هیچ‌وقت جا نزده‌ام» 
اولین رمانِ سعید سلطانی طارمی با عنوان سَریه [زن پیر رها شده در کوهستان] منتشر شد 
نشر روشنگران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، فروشِ کتاب دارد 
رمان «داستان پسرم» بعد از 24 سال دوباره اجازه‌ی انتشار گرفت 
یادداشت شهلا لاهیجی به مناسبت روز جهانی زن (8 مارس) 
یادداشتی از زیبا لاهیجی، مدیر نشر «دامون» به انگیزه‌ی انتشار دو اثر تازه 
پیام تسلیت 
گزارش از نشست «معرفی و نقد کتاب شناخت هویت زن ایرانی» 
زنی برای تمام فصول (سینمای اجتماعی و رخشان بنی‌اعتماد) 
نشست معرفی کتاب «شناخت هویت زن ایرانی ۲» در کتابخانه فرهنگسرای شفق 
رونمایی از کتاب «تخم پوچ» در دفتر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان 
اینجا فروشگاه نیست! 
پیام تبریک شهلا لاهیجی به مناسبت 8 مارس؛ روز جهانی زن 
جلد دوم کتاب «شناخت هویت زن ایرانی» منتشر شد 
او بیش از هر کس ایرانی است 
شهلا لاهیجی: «روحانی ناامید و ناامیدترمان می‌کند» 
فیلمنامه‌ی «پرده‌ی نئی» بهرام بیضایی به چاپ هفتم رسید 
گزارشی از مراسم رونمایی و روخوانی از کتاب «بُعد پنجم- پیش از گذشته» در انجمن فرهنگی اتریش در تهران 
مراسم رونمایی و روخوانی از کتاب «بعد پنجم- پیش از گذشته» 
یادداشتی از دکتر نادر نظری به انگیزه‌ی حضور در مراسم رونمایی از تازه‌های نشر روشنگران 
عَشَقه‌ای که بعد از ده سال مجاز شد! 
شهلا لاهیجی: «نمایشگاه‌های فرهنگی، محلی برای دعوای دولت ها نیستند» 
«آینه‌های روبرو»؛ آتشی که دوباره شعله‌ور شد 
«باید حرفای دیشبمو جدی می‌گرفتی!» از حصر آزاد شد! 
گزارشی از مراسم رونمایی و معرفی تازه‌های انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در تئاترشهر 
محمد رحمانیان در مراسم رونمایی از تازه‌های نشر روشنگران سخنرانی خواهد کرد 
دنیای حیرت‌انگیز محک؛ مجموعه‌ای از غم و شادی 
شهلا لاهیجی: «مطمئن هستم شما نیز «متولد شانزده آگوست»؛ جدیدترین اثر سپیده محمدیان را به جد دوست خواهید داشت.» 
اجراي قانون اساسي، مهم‌ترين خواسته ما است 
یادداشتی از شهلا لاهیجی درباره‌ی رمان «پشت حصار» 
شهلا لاهیجی از رمان برگزیده‌ی سال 88 گفت... 
شهلا لاهیجی از رمان «و دیگران» گفت... 
شهلا لاهیجی: «بالاخره بخت با ما یار شد...» 
متن تکذیبیه‌ی شهلا لاهیجی؛ مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان 
پیام تبریک شهلا لاهیجی؛ مدیر انتشارات روشنگران به مناسبت پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 
شهلا لاهیجی: همراه شو عزیز! 
به روحانی رای می‌دهم... 
«سفر به شب» بهرام بیضایی کتابِ پرفروشِ نشر روشنگران در نمایشگاه کتاب 
شهلا لاهیجی از «روایت حوا و خوشه‌ی گندم» می‌گوید... 
یادداشتی از شهلا لاهیجی به انگیزه‌ی انتشار کتاب «درام کودک بااستعداد بودن» 
در هر جایی، حضور خود را نشان دهید 
رمان «از روزهای اخگر و زنگار» منتشر شد 
سايه انتخابات رياست‌جمهوری بر سر نمايشگاه كتاب 
اثر تازه‌ای از بیضایی در راه است 
فیلمنامه‌ی «سفر به شب» بهرام بیضایی به زودی منتشر می‌شود... 
یادداشتی از شهلا لاهیجی به مناسبت نزدیک شدن به سی‌امین دوره‌ نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 
پیام تبریک مدیر انتشارات روشنگران به مناسبت فرارسیدن عید نوروز 
شهلا لاهیجی: «چشم به راهِ دولتِ کلید و امید می‌مانیم» 
رونمایی از ترجمه‌ی انگلیسی کتاب «فتح‌نامه‌ی کلات» 
معرفیِ کتاب «دیگری» توسط شهلا لاهیجی 
اقتصاد نشر در حال فروپاشی است 
گزارشی از مراسم رونمایی و معرفی تازه‌های نشر روشنگران در سال 95 
گزارش تصویری 
مراسم رونمایی و معرفی تازه‌های نشر روشنگران 
سنگ‌ها به پرواز درمی‌آیند 
زن، صلح، محیط زیست، جامعه مدنی 
شب بیضایی 
مردی برای تمام فصول 
كتاب تازه‌اي از بهرام بيضايي در راه است 
کتاب «جامعه‌شناسی خانواده» تجدیدچاپ شد 
یادداشتی از شهلا لاهیجی به انگیزه‌ی انتشار ترجمه‌ی انگلیسی نمایشنامه‌ی «فتحنامه‌ی کلات» 
دور از وطن اما پُركار و محبوب 
اول زیارت اهل قبور، بعد زیارت اهل کتاب 
هدف از برگزاری نمایشگاه، صرفا فروش کتاب نیست! 
کتاب فروش ها کباب فروش شدند! 
زنان ایرانی سرود صلح و آشتی برای جامعه جهانی سر می دهند  
استمداد زنان ایرانی از رهبر انقلاب برای تجدید رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخاباتی 
زنان جامعه ایران برای تعیین سرنوشت سیاسی کشور در انتخابات مجلس شرکت کنند 
شهلا لاهیجی: شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای زن را تایید کند 
فعالیت های کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در تقابل با منافع جمهوری اسلامی ایران نیست 
گام بلند زنان برای تحقق سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران  
تا بهارستان راهی نیست  
پرچمداری زنان ایران در زمینه تحقق اهداف سند توسعه هزاره  
زنان و مجلس آینده  
حرف‌هایی درباره سانسور در گفتگو با «شهلا لاهیجی»؛ شاید این مصاحبه هم چاپ نشود  
چرایی جهانی نشدن ادبیات معاصر ایران؛ از خودسانسوری تا کمبود خلاقیت 
خیز زنان برای تصاحب کرسی های مجلس دهم- زنان ایران برای ورود به عرصه رقابت های انتخاباتی آماده می شوند 
خاطره‌ی اولین برخورد شهلا لاهیجی با سانسور در جایگاه یک خبرنگار 
تب نمایشگاه کتاب- یادداشت شهلا لاهیجی منتشر شده در روزنامه آرمان 
گفتگو با شهلا لاهیجی- انتشارات روشنگران با 22 عنوان کتابِ غیرقابل فروش در نمایشگاه بین المللی کتاب  
یادداشت شهلا لاهیجی در روزنامه اعتماد 
يادداشت شهلا لاهيجي در روزنامه جهان صنعت 
شهلا لاهیجی: «با حذف نام بیضایی نمی توانند او را از دنیای هنر حذف کنند!» 
بهرام بیضایی: «امیدوارم اشتباه بزرگی نکرده باشم» !  
شهلا لاهیجی: «روزی دنیا دربرابر سوریه شرمنده می شود»  
آریایی ها؛ قاتل دموکراسی در عهدباستان  
چرا در نمایشگاه کتاب شرکت نکردیم!! 
«ستون های زمین» منتشر می شود  

تماس با ما

بازدید امروز : 1003
بازدید دیروز : 2533
بازدید ماه جاری : 69407
کل بازدید ها : 3503952
 

کاربران آنلاین :  1
 

  تلفن دفتر فروش : 88723936 - 88722665
  نمابر : 88722665 
  ایمیل : roshangaran68@gmail.com 
  آدرس : خیابان یوسف آباد میدان فرهنگ – خیابان 33 – نبش آماج – شماره 21- واحد 3

کلیه حقوق این سایت متعلق به انتشارات روشنگران می باشد.