کتابخانه زنان به نقل از مجله زنان


چيستي فمينيسم (درآمدي بر نظريه‌ي فمينيستي)
كريس بيسلي، ترجمة محمدرضا زمردي، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1385، 206 ص، 2500 تومان
«فمينيسم به‌طرزي فزاينده به بخش پذيرفته‌شده‌اي از گفتمان اجتماعي و سياسي معمول بدل مي‌شود؛ حتي درصورتي‌كه از زواياي متفاومت به آن نگريسته شود. به‌هرروي، فمينيسم اكنون، همچون گذشته تنوع وسيعي از رهيافت‌هاي متفاوت را شامل مي‌شود. و بااين‌وجود، به‌رغم اين تنوع، فمينيسم در بحث‌هاي روزانه، همانند سالن‌هاي سخنراني، به‌منزله‌ي هستاري واحد نمود مي‌يابد و به‌نحو يكساني به آن نگريسته مي‌شود. اين تصوير محدود به‌ندرت به چالش كشيده مي‌شود و علت اين امر تا اندازه‌اي به اين واقعيت مربوط است كه پاره‌اي از اشكال تحليل جاري فمينيستي مستلزم معرفت قابل ملاحظه‌اي هستند و گاهي مواقع فقط در قالب زباني بسيار دشوار دانشگاهي در دسترسند. در چنين بستره‌اي است كه انديشه‌‌ي فمينيستي معاصر گاهي متهم به عقب‌نشيني از يك زبان قابل فهم به يك زبان فني درك‌ناشدني شده است.» كريس بيسلي با اين بيان طرح مسئله دربارة نظرية فمينيستي را آغاز مي‌كند. چيستي فمينيسم با عنوان فرعي درآمدي بر نظريه‌ي فمينيستي» درآمدي موجز بر نظرية فمينيستي محسوب مي‌شود. كريس بيسلي در اين اثر انواع فمينيسم‌هاي موجود در جوامع غربي را به‌روشني تبيين مي‌كند. وي در اين اثر به نهضت سياسي‌ـ‌اجتماعي زنان كه در دهه‌هاي گذشته همپاي آراي فمينيستي به پيش رفته‌اند، نمي‌پردازد؛ بلكه بررسي انديشه‌ها و رويكرد‌هاي نظري مدون و قوام‌يافتة فمينيستي را در دستور كار قرار مي‌دهد. كسب و كاري فكري كه جريان اصلي انديشة سياسي‌ـ‌اجتماعي معاصر را به چالش كشيده است. بيسلي با عنايت به گوناگوني و تكثر ايده‌هاي فمينيستي مي‌كوشد تا رهيافتي گشوده و منعطف را پيشنهاد كند كه تنوع و تغيير را لحاظ كند.كريس بيسلي استاد سياست و مطالعات زنان دانشگاه آدلايد در جنوب استرالياست.»

زن در عصر فراعنه مصر و اسرار تمدن مصر باستان
كريستيان دِ روش نوبلكور، ترجمة عباس آگاهي، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول، 1385، 391 ص، 4800 تومان
كريستيان دِ روش نوبلكور، آن‌گونه كه مترجم اثر نوشته، «نخستين زني است كه به عضويت انستيتوي فرانسوي باستان‌شناسي شرقي قاهره منصوب شده و در موزة لوور كلية مدارج را پشت سر گذاشته و به مقام بازرسي كل موزه‌ها نايل آمده است. اين بانو همچنين در مدرسة لوور به كار تدريس كتيبه‌شناسي و باستان‌شناسي مصر پرداخته و سرانجام او نخستين بانويي است كه مدال طلاي "مركز ملي پژوهش‌هاي علمي" فرانسه را از آن خود كرده است.»
«آنچه در اين كتاب در باب حضور آسماني و زميني زنان در مصر باستان از نخستين تا واپسين دودمان آمده است، افسانه‌پردازي و يا تخيل شاعرانه نيست و تماماً بر پايه‌ي داده‌هاي علمي و مدارك و شواهد مستندي است كه از آن دوران برجا مانده و عليرغم تاراج‌هاي ناشي از آز و طمع انساني و دستبرد‌هاي بي‌رحمانة فاتحانِ همه‌ي دورانها و استعمار‌گران سده‌هاي اخير و همچنين تخريبهاي ناشي از عوامل طبيعي از چنان فراواني و تنوعي و تلوّني برخوردار بوده است كه حتي ته‌مانده‌هاي آن نيز انسان امروزي را در قرن بيست‌ويكم و عصر پيشرفت‌هاي تكنولوژي شگفت‌زده و مبهوت مي‌سازد. افزون بر اين، داده‌هاي اين كتاب بيانگر اين واقعيت نيز هست كه تمدن‌هاي بزرگ هرگز قادر نبوده و نيستند كه بي‌حضور فعال زنان و برابري حقوق اجتماعي، اقتصادي و سياسي آنان به‌وجود آيند.»

تاريخ فمينيسم
ميشل ريو‌ـ‌سارسه، مترجم عبدالوهاب احمدي، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول، 1385 ، 200 ص، 2500 تومان
«برخلاف نظريه‌هاي رايج، تاريخ فمينيسم در فرانسه با تاريخ فمينيسم ديگر كشورهاي غربي تفاوت چنداني ندارد، تاريخي كه پراكنده و با تاريخ سياسي ناهماهنگ مانده است. از انقلاب كبير فرانسه به بعد، زنان كه از حقوق شهروندي محروم مانده بودند تلاش كردند تا از محيط زندگي خصوصي و خانگي كه "به‌طور طبيعي" برايشان مقدر شده بود به درآيند. در اين راه اينان با كندي و گام‌به‌گام موانع را پشت سر گذاشتند و رفته‌رفته مشاغلي را كه به مردان اختصاص يافته بود به‌دست آوردند. اما بي‌گمان گذرناپذير‌ترين باروها همان باروي امر سياسي بود. حقوق سياسي كه بسيار دير (در اكتبر 1944) به "جنس دوم" واگذار شد، به ممنوعيت‌ها و به‌ويژه به محروميت از كاربست قدرت سياسي كه امتياز مردانگي شمرده مي‌شد پايان نبخشيد.» نويسنده در اين كتاب مي‌كوشد تا «مسيرهاي پركشاكش و وجه‌هاي متعدد پيكار‌هاي گوناگون براي نابرابري را تا مسئله‌يِ روزِ "سهميه‌بندي مشاركت سياسي زنان" ترسيم كند.»
«خانم ميشل ريو‌ـ‌سارسه، پژوهشگر و استاد تاريخ معاصر در دانشگاه هشتم پاريس(سن دُني) است و كتاب‌ها و مقاله‌هاي متعددي دربارة فمينيسم و مسئلة ژانر(جنسيت) نگاشته است.» افزون بر اين، در تاريخ سياسي و تاريخ اتوپي‌هاي نيمة نخست سدة نوزدهم نيز پژوهش مي‌كند.

30 سالگي: راهي به سوي زندگي دلخواه
الن جكسون و شيلا پانچال، ترجمة سرور هاشمي‌تهراني، تهران نشر دامون، چاپ اول، 1385، 238 ص، 2800 تومان
كتاب‌هاي عامه‌پسندي كه در حوزة خودشناسي و آموزش مهارت‌هاي زندگي منتشر مي‌شود همواره مشتريان پروپا قرص خود را دارد. در اين آثار همواره با استفاده از روش‌هاي بسيار ساده و دلپذير سعي مي‌شود راه‌هاي ساده و آساني براي غلبه بر مشكلات معمولي در زندگي روزمره نشان داده شود. نكتة ديگر اينكه، به اعتقاد صاحب‌نظران، كتاب‌هاي منتشرشده در اين ژانر همواره همچون پلي براي رسيدن به ادبيات و كتاب‌هاي جدي عمل مي‌كنند. درهرحال كتاب 30 سالگي نيز با استفاده از اين كاربرد متعارف نگاهي دارد به دنياي انسان‌هاي سي‌ساله و پرسش‌هايي مطرح مي‌كند از اين قبيل: آيا زندگي براي من چيزي بيشتر از اين دارد؟ آيا بايد اكنون فرد موفقي باشم؟ نويسنده با طرح اين پرسش‌ها به‌سراغ اين نكته مي‌رود كه شايد شما هم مرحله‌اي بحراني را در زندگي خود مي‌گذرانيد، چه آنكه زماني در سي سالگي درمي‌يابيد كه هيچ چيز سر جاي خودش نيست. حال نويسندگان اين اثر با طرح چنين نكاتي قرار است راهكار‌هاي ساده‌اي براي رفع مشكلاتي اين‌گونه ارائه دهند.■


منبع : کتابخانه مجله زنان
نویسنده : داود پنهانی
درح خبر : 1391-02-15
بازدید : 6369نظر کاربران :


نظر شما در باره این خبر :اخبار مرتبط :

رونمایی و نقد کتاب «خواب‌های کاغذی» 
کتاب «و سرانجام، زنان» منتشر شد 
پیام تسلیت به سرکار خانم پروین صدقیان حکاک 
رمان «زنان پیروز» منتشر شد 
رسول نظرزاده: ترس برخی مدیران از نمایشنامه‌های زنانه و غلبه نگاه رادیکالِ ضدمرد- تصویر رنج‌های زنان در قلم نویسندگان نسل‌های پیش حضور چشمگیرتری دارد 
یادداشتی به بهانه‌ی انتشار کتاب «مشروطه، زنان و تغییرات اجتماعی» 
رسول نظرزاده: «چند دهه فعالیت قلمی زنان در زمینه تئاتر فراموش شده است» 
پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران به قلم مهرانگیز کار 
کتاب «روند دگرگونی ادبیات نمایشی زنان ایران (از 1289 تا 1357)» به قلم رسول نظرزاده منتشر شد 
جلد دوم کتاب «نگاهی به تجارب زنان کارآفرین در ایران» منتشر شد 
شهلا لاهیجی با موضوع «زنان و صلح در ایران» سخنرانی می‌کند 
معرفی کتاب «مشروطه، زنان و تغییرات اجتماعی» با حضور علی باغدار دلگشا، نویسنده‌ی کتاب 
مراسم رونمایی از تازه‌های نشر روشنگران در نمایشگاه کتاب 
بازتولید ساخت سیاسی در پرتو گفتمان زنانگی در نشریات دهه‌ی هفتاد ایران 
کتاب «مشروطه، زنان و تغییرات اجتماعی» در یازدهمین «جشنواره ملی حرکت» حائز رتبه اول کشوری گردید 
گزارش از نشست «معرفی و نقد کتاب شناخت هویت زن ایرانی» 
نشست معرفی کتاب «شناخت هویت زن ایرانی ۲» در کتابخانه فرهنگسرای شفق 
«مشروطه، زنان و تغییرات اجتماعی» منتشر شد 
یادداشت اختصاصی علی باغدار دلگشا 
حلقه کتابخوانی صلح 
پیام تبریک شهلا لاهیجی به مناسبت 8 مارس؛ روز جهانی زن 
۸ مارس؛ روز جهانی زن بر تمام مردم دنیا فرخنده باد 
«عقده‌ی سیندرلا» به چاپ سوم رسید 
کتاب «جنسیت و فلسفه سیاسی انتخابات» منتشر شد 
یادداشت اختصاصی نویسنده‌ی کتاب «گفتمان زنانه» 
معرفیِ کتاب «تیغ و سنت» با صدای نویسنده 
یادداشت اختصاصی نویسنده‌ی کتاب «نامه‌های زنان ایرانی» 
کتاب «تیغ و سنت» نوشته‌ی رایحه مظفریان منتشر شد 
سنگ‌ها به پرواز درمی‌آیند 
یادداشتی بر کتاب «پیام فوری از مادر زمین» 
گزارش تصویری از مراسم آغاز به کار «کانون عالی زنان و توسعه پایدار ایران» به همراه رونمایی از کتاب «پیام فوری از مادر زمین» 
مراسم آغاز به کار و اعلام موجودیت كانون عالی زنان و توسعه پايدار ايران همراه با رونمایی از کتاب «پیام فوری از مادر زمین» 
زنِ ایرانی و اجتماعی شدن در عصر مشروطه 
«نامه‌های زنان ایرانی» منتشر شد 
نمی توان با انتخابات قهر کرد 
جنسیت، قدرت و سازمان اجتماعی 
جنسیت، تکثرگرائی و انتخابات 
جنسیت، تحزب و تمامیت خواهی 
جنسیت و انتخابات ملی 
استمداد زنان ایرانی از رهبر انقلاب برای تجدید رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخاباتی 
جنسیت، دمکراسی و انتخابات 
جنسیت و مقتضیات انتخابات دمکراتیک  
جنسیت، تجربه مشارکت و جهان بینی سیاسی  
جنسیت، اگزیستانسیالیسم و انتخابات  
شهلا لاهیجی: شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای زن را تایید کند 
جنسیت و همبرابری در انتخابات (یادداشتی اختصاصی از دکتر عباس محمدی اصل) 
یادداشت اختصاصی از پروین پناهی؛ به انگیزه انتشار کتاب «نقد تطبیقی اضطراب در اشعار فروغ فرخ زاد و غادة السمان»  
جنسیت، همدلی و شایسته سالاری 
جنسیت و انتخابات آزاد (یادداشت اختصاصی از دکتر عباس محمدی اصل) 
جنسیت و اقتدار انتخاباتی 
گام بلند زنان برای تحقق سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران  
کتاب «نشریات ویژه زنان» تجدید چاپ شد  
جنسیت، انتخابات و نفی خودکامگی 
تا بهارستان راهی نیست  
نفوذ زنان بر انتخابات 
پرچمداری زنان ایران در زمینه تحقق اهداف سند توسعه هزاره  
جامعه شناسی، عینیت و جنسیت  
زنان و مجلس آینده  
جنسیت، خصومت و انتخابات (یادداشتی اختصاصی از دکتر عباس محمدی اصل) 
خیز زنان برای تصاحب کرسی های مجلس دهم- زنان ایران برای ورود به عرصه رقابت های انتخاباتی آماده می شوند 
گفتگوی خبرگزاری کتاب ایران با «مریم افشار»  
یادداشتی از دکتر علی سراج در ارتباط با کتاب «گفتمان زنانه» 
«گفتمان زنانه»؛ تازه‌ترین اثر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان بر پیشخوان کتابفروشی‌ها  
«چیستی فمینیسم» تجدید چاپ شد 
رمان «از زن تا زمین» منتشر شد 
رمان «سنگ زنده، راز میکل‌آنژ» منتشر شد 
کتاب «مروری بر زندگی تراجنسیتی‌ها» منتشر شد 
«سخن از زن در ایران نو» 
کتاب «زن در ایران نو» منتشر شد 
شناخت هويت زن ايرانی در كتابفروشی‌ها 
یادداشت شهلا لاهیجی به مناسبت روز جهانی زن (8 مارس) 
اندکی با زندگی مهتاب... 
مجموعه داستان «زندگی مهتاب» به قلم ابوالفضل مجیدیان منتشر شد 
زنی برای تمام فصول (سینمای اجتماعی و رخشان بنی‌اعتماد) 
کتاب «زن در قصه‌های پریان» منتشر شد 
پیشنهاد نوروزی عصمت عباسی: رمان «در جستجوی فرخنده» 
جلد دوم کتاب «شناخت هویت زن ایرانی» منتشر شد 
کتاب‌هایی برای شنیدن 
کتاب‌های تازه نشر روشنگران از بیضایی تا یک کتاب انتخاباتی 
معرفی رمان «از روزهای اخگر و زنگار» 
رمان «از روزهای اخگر و زنگار» منتشر شد 
8 مارس؛ روز جهانی زن بر تمام مردم دنیا فرخنده باد 
زن، صلح، محیط زیست، جامعه مدنی 
انتخابات مشارکتی و پدیداری به نام زن 
چرایی جهانی نشدن ادبیات معاصر ایران؛ از خودسانسوری تا کمبود خلاقیت 
خاطره‌ی اولین برخورد شهلا لاهیجی با سانسور در جایگاه یک خبرنگار 
یادداشت شهلا لاهیجی در روزنامه اعتماد 
يادداشت شهلا لاهيجي در روزنامه جهان صنعت 
علیرضا زندی: «ژانر وحشت در ادبیات ایران مهجور مانده» 
چرا در نمایشگاه کتاب شرکت نکردیم!! 
«يادواره‌ی هايپيشيا» منتشر شد 

تماس با ما

بازدید امروز : 483
بازدید دیروز : 2057
بازدید ماه جاری : 20865
کل بازدید ها : 453668
 

کاربران آنلاین :  3
 

  تلفن دفتر فروش : 88723936 - 88722665
  نمابر : 88722665 
  ایمیل : roshangaran68@gmail.com 
  آدرس : خیابان یوسف آباد میدان فرهنگ – خیابان 33 – نبش آماج – شماره 21- واحد 3

کلیه حقوق این سایت متعلق به انتشارات روشنگران می باشد.